Odhalení pomníku ve Lnářích Československé samostatné obrněné brigádě a výstava v Ksejovicích

Umístění: Lnáře, u hlavní křižovatky ve středu obce, vedle pomníku vojákům Americké armády

Nápis:
52
NA PAMĚŤ PŘÍJEZDU 3.ROTY
2. TANKOVÉHO PRAPORU
ČESKOSLOVENSKÉ
SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ
BRIGÁDY
DNE 23.5.1945

Fotogalerie